<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Om os: En præsentation af Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk.

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk er den lokale del af Hjerteforeningen. Den omfatter foreningens medlemmer i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Bemærk, at du automatisk er en del af foreningen, når du er medlem af hjerteforeningen.

Foreningen har til opgave at forestå Hjerteforeningens arbejde indenfor Ishøj og Vallensbæk kommuner. Vi formidler Hjerteforeningens budskaber om forebyggelse, oplyser om hjertesygdomme og støtter patienter og pårørende.

Foreningen blev oprettet i 2011 og ledes af en bestyrelse med Birgit Arnét som formand. Hele bestyrelsen kan ses under opslaget bestyrelsen.
Aktiviteter

Vi har i bestyrelsen drøftet, hvilke aktiviteter vi vil fokusere på og hvordan vi kan gribe dem an. Baseret på inspiration fra andre lokalkomiteer har vi besluttet os til følgende:

Hjertecafeer
Foredrag
Hjertestier
Demonstrationer og udstillinger.

Ad Hjertecafeer.
Hjerteforeningens lokalkomiteer rundt om i landet har succes med café møder, hvor deltagerne under hyggelige former – dagligstue miljø – udveksler personlige erfaringer og giver hinanden støtte i forholdet til deres sygdom og offentlige myndigheder. Erfaringerne viser tydeligt, at det bedste resultat opnås, hvor café møderne indledes med et oplæg om et givet emne af en ressourceperson.

Det er foreningens  opfattelse, at café møder kan blive et væsentligt supplement til rehabiliteringsprogrammets fastlagte emne, måske især med hensyn til de psykosociale forhold og støtte.

En meget stor andel af emner af interesse for hjerteforeningens medlemmer er de samme som dem, medlemmer af diabetesforeningen har. Vi har derfor indledt et samarbejde med diabetesforeningens lokalkomité, så vi indtil videre afholder fælles café møder en gang om måneden, den første mandag.

Ad Foredrag.
Vi arrangerer egentlige foredragsaftener, hvor vi vil invitere en ressource person til at gå i dybden med et givet emne, eksempelvis rehabilitering, kost o.s.v. Vi forestiller os 4 foredrag om året.

Ad Hjertestier.
Vi har i vores lokalområde mange gode motionsstier. Det er derfor ikke intensionen at få etableret flere, men mere at få de eksisterende brugt. Vi har derfor besluttet at søge formeret en gruppe af frivillige, der vil påtage sig selvstændigt at arrangerer motionsaktiviteter for hjerteforeningens medlemmer gerne i samarbejde med andre lokale foreninger.

Ad Demonstrationer og udstilling.
Vi har allerede været aktive på dette område ved at deltage i kulturnatten i Ishøj med blodtryksmåling, konditest og uddeling af informationsmateriale.

Har du gode idéer til arrangementer eller andet, hører vi gerne fra dig.

Vores aktiviteter vil fremgå af kalenderen.

Nye medlemmer

Selvom vi allerede er mange medlemmer, særligt i Vallensbæk, vil vi gerne være endnu flere, så vi lettere kan føre vores idéer ud i livet. Har du spørgsmål til komiteens arbejde eller ønsker du at blive medlem af Hjerteforeningen, så kontakt et medlem af bestyrelsen.

Frivillige i Hjerteforeningen

Har du lyst til at være frivillig i Hjerteforeningen, så kontakt et medlem af bestyrelsen. Som frivillig påtager du dig opgaver indenfor foreningens og Hjerteforeningens aktiviteter. Du får herigennem oplevelser og glæde ved at løse opgaver i fællesskab, tilfredsstillelse ved at gøre en indsats og personlige kvalifikationer gennem kurser, foredrag og lærerige oplevelser.

Som frivillig kan du altid sige nej til opgaver, som du ikke har lyst eller kvalifikation til at påtage dig.

Med venlig hilsen
bestyrelsen